2012-11-08 ZAJĘCIA W MCK OHP W BARTOSZYCACH (cd.)

WAMA 2 WYBIERAM SZKOLE CO POWINIENEM WIEDZIEC m8 listopada br. w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bartoszycach odbyły się zajęcia pt. „Wybieram szkołę, co powinienem wiedzieć?”. Uczestniczyła w nich młodzież z Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Bartoszycach. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej, bardzo często stanowi nie lada wyzwanie dla młodego człowieka. Pojawia się wtedy u niego świadomość, że to, w którą pójdzie stronę, jaką podejmie decyzję i jak dalej potoczą się jego losy, zależy w bardzo dużej mierze od niego samego. Obranie kierunku dalszej edukacji i wybór zawodu w wieku 15-16 lat jest zapewne trudne, ale możliwe. Dlatego też celem zajęć było zapoznanie młodzieży z tematyką wyznaczania i formułowania celów, powiązania celów osobistych i zawodowych, wzbudzenie refleksji uczestników na temat planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej. Podczas spotkania zostały omówione czynniki, które warto przeanalizować podejmując decyzję o wyborze szkoły, między innymi takie jak: znajomość siebie, swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności, informacje o swoich możliwościach w kontekście określenia swoich predyspozycji do nauki przedmiotów szkolnych, ofertę edukacyjną i zawodową szkoły, skorzystanie z pomocy i wsparcia doradcy zawodowego oraz rodziców itp.
 WAMA 1 WYBIERAM SZKOLE CO POWINIENEM WIEDZIEC mm1 W celu zobrazowania roli wymienionych czynników w procesie podejmowania decyzji o wyborze szkoły, młodzież wzięła udział w ćwiczeniu, które polegało na zapoznaniu się z dwoma opisami kariery Daniela - pozytywnym i negatywnym. Zadaniem uczestników zajęć było zastanowienie się i wyodrębnienie czynników, które wpłynęły na określony przebieg kariery chłopca. Dzięki temu ćwiczeniu młodzież zapoznała się z szerokim wachlarzem czynników negatywnych, które mogą przyczynić się do poniesienia porażki, takie jak: nie rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, brak umiejętności wyznaczania celów oraz planowania kariery edukacyjno-zawodowej, nieznajomość trendów oraz sytuacji na rynku pracy, czy też niekorzystanie z pomocy specjalistów. Podczas realizacji ćwiczenia młodzież aktywnie dyskutowała na temat wyodrębnianych czynników odnosząc je do własnych sytuacji. Podjęcie decyzji o wyborze szkoły związane jest ze znajomością systemu edukacji, z tego też względu młodzież uczestnicząca w zajęciach została zapoznana z poszczególnymi etapami systemu edukacji oraz z rodzajami szkół ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie powiatu bartoszyckiego. Ponadto młodzież została zapoznana z ideą zasady SMART, służącą poprawnemu formułowaniu celów. Na zakończenie uczestnicy zajęć sformułowali swoje cele zgodnie z tą zasadą.

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bartoszycach powstało przy współpracy z władzami lokalnymi w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kopiowanie, przenoszenie, powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie wszystkich fotografii w całości jak, i również w poszczególnych częściach bez pisemnej zgody Dyrektora Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze nr 1 im. J. Korczaka w Bartoszycach - ZABRONIONE