festyn2017Dnia 20 maja 2017 r. na terenie Wielofunkcyjnej Placwki Opieku?czo Wychowawczej im. Janusza Korczaka w Bartoszycach odby? si? po raz kolejny X Festyn Rodzinny Rodzina i Ja zorganizowany przez Stowarzyszenie Stwrz- My Jutro w Bartoszycach i Wielofunkcyjn? Placwk? Opieku?czo Wychowawcz?. Zadanie by?o wsp?finansowane ze ?rodkw otrzymanych od Burmistrza Miasta Bartoszyce w zakresie profilaktyki i rozwi?zywania problemw alkoholowych w 2017 roku.

 

Impreza mia?a charakter rodzinny, podczas ktrej odby?y si? gry zespo?owe, sportowe, kulturalno-rozrywkowe, rekreacyjne. Gry, zabawy i konkursy prowadzone by?y przez animatora zabaw dla dzieci Klaunada i cz?onkw Stowarzyszenia Stwrz- My Jutro. Dzieci z Wielofunkcyjnej Placwki sp?dzi?y czas wsplnie ze swoimi rodzinami, osobami zaprzyja?nionymi i krewnymi, oraz zaproszonymi go??mi. Poza konkursami i zabawami odby?o si? wsplne biesiadowanie przy grillu oraz s?odkim pocz?stunku wraz z lodami i owocami. W Festynie Rodzinnym udzia? wzi??o oko?o 100 osb.

G?wnym celem Festynu by?a integracja dzieci z rodzinami, ukazanie zdrowego stylu ?ycia oraz profilaktyka alkoholowa, a zak?adanym efektem wyrobienie u rodzicw i dzieci zdrowego stylu ?ycia, bez u?ywek i na?ogw.

Jak zawsze zabawa si? uda?a i wszyscy bawili si? wy?mienicie. By?o weso?o , kolorowo i pogoda dopisa?a. By? u?miech na dzieci?cych buziach i rado?? wielka.

ORGANIZATORZY:

STOWARZYSZENIE STWRZ-MY JUTRO

WIELOFUNKCYJNA PLACWKA OPIEKU?CZO-WYCHOWAWCZA W BARTOSZYCACH

Galeria

 

 

Kopiowanie, przenoszenie, powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie wszystkich fotografii w ca?o?ci jak, i rwnie? w poszczeglnych cz??ciach bez pisemnej zgody Dyrektora WPO-W im.J.Korczaka w Bartoszycach - ZABRONIONE