JESIENNY OFF-ROAD 2013.10.26

Znw przyjecha? do nas go?ci t?um z Warszawy
Co tym razem si? wydarzy, ka?dy jest ciekawy.
pilkarz2
I z niecierpliwo?ci? wielk? czekaj? ju? dzieci:
Kto zakopie si? po pas i kto do b?ota wleci?

W czwartek ju? zacz??y si? przygotowania
?eby go?ci przyj?? godnie i da? k?t do spania.
Wi?c si? w grupach ciasta piek?o, sa?atki kr?ci?o
by mie? si?y na wypraw? i by by?o mi?o.

A tymczasem- go?cie g?odni i zm?czeni sami
przyjechali tak jak zwykle, z pe?nymi torbami.
Pizza-mega, ciasta wiele i uczta wieczorna
trzeba przyzna?, ?e ta pizza to by?a wyborna.

mini

Stoj? na parkingu wypasione wozy terenowe,
quady, motocykle, w perspektywie wra?enia s? nowe.
Ka?dy buty jakie? no i kurtk? na kark wrzuci?
Ju? nie wspomn?, w jakim stanie ka?dy do dom wrci?.

Po wertepach, po bezdro?ach mknie ekipa ca?a
i Mateusz, ten najstarszy i Paulinka ma?a.
Ledwie metrw kilkaset g?adko przejechali
to jednego to drugiego z b?ota wyci?gali

Potem na Kinkajmskie jezioro pojechali ch?tnie
by pobrodzi? i potapla? si? tam w wodzie m?tnej.
Przez ten weekend wra?e? du?o i rado?ci wiele
Dzi?kujemy, b?d?cie zdrowi , nasi przyjaciele
/E.K./
(foto-galeria) 
2013.09.27-29 Zawody SUMO w Warszawie

miniSUMOwawaDnia 27.09.2013r. siedmioosobow? grup? pojechali?my na 3 dni do Warszawy nazaproszenie Pana Andrzeja Wojdy- wsp?za?o?yciela Polskiego Zwi?zku Sumo w Polsce. W pi?tek dzi?ki pomocy i zaanga?owaniu Pani Agnieszki Zawada zwiedzili?my Manufaktur? cukierkw, gdzie obserwowali?my wyrb s?odyczy (produkcj? karmelu, mieszanie kolorw, studzenie i ci?cie na r?ne kszta?ty). Mogli?my te? samodzielnie poeksperymentowa? z mas? karmelow?. Zostali?my rwnie? zaproszeni przez naszego sponsora Pana Moodiego Ali na obiad do KFC. W sobot? odby?y si? zawody. Ju? po raz sidmy wzi?li?my w nich udzia?. By?o to Grand Prix Mazowsza i Dzielnicy Wawer w Sumo. Tym razem znowu osi?gn?li?my sukcesy i uda?o nam si? stan?? na podium. Ola Radziulewicz, Bartek Kwiatkowski III miejsce,
miniWAWAPrzemys?aw Konieczka miejsce II, a na najwy?szym podium zajmuj?c miejsce I stan?li: OlaKwiatkowska, Bartosz Bykowski i Kamil Chorz?pa. Agata Konieczka zaj??a V miejsce. Otrzymali?my puchary, medale i dyplomy. Po zawodach, wieczorem zostali?my zaproszeni do domu naszych przyjaci? Pa?stwa Beaty i Arkadiusza Adamczykw, ktrzy hojnie nas ugo?cili. By?o ognisko z kie?baskami, grill, pyszne ciasta upieczone przez babci?, gry i zabawy. W niedziel? z inicjatywy naszych przyjaci? Pana Andrzeja Gumowskiego, Krzysztofa Zaczka i innych osb zorganizowano nam wycieczk? po Warszawie zabytkowym angielskim, pi?trowym autobusem. W trakcie zwiedzania odby? si? pocz?stunek w Mc Donaldzie oraz zwiedzanie muzeum motoryzacji z przewodnikiem. Na zako?czenie wycieczki zostali?my zaproszeni do zaprzyja?nionej ciastkarni w Brwinowie na s?odko?ci i gor?c? herbat?. Swoj? wdzi?czno?? za zaproszenie i go?cin? okazali?my wr?czaj?c wszystkim naszym darczy?com drobne upominki. Do Bartoszyc wrcili?my zadowoleni, pe?ni wra?e?, dumni z osi?gni?tych wynikw oraz pe?ni nadziei i wiary na przysz?o??. Dzi?kujemy wszystkim osobom, ktre przyczyni?y si? do uatrakcyjnienia naszego pobytu w stolicy.(foto-galeria) 
2013.09.14 wycieczka do Fromborka

miniFROMBORKW dniu 14 wrze?nia 2013 roku wychowankowie naszej placwki oraz podopieczni ?wietlicy terapetucznej Stowarzyszenia Na Rzecz Profilaktyki i Terapii Uzale?nie? "?RD?O" wzi?li udzia? w wycieczce krajoznawczej do Fromborka. Impreza ta odby?a si? dzi?ki wsparciu URZ?DU MIASTA BARTOSZYCE oraz STOWARZYSZENIA STWRZ-MY JUTRO w ramach realizacji programu "?ladami Miko?aja Kopernika". Dzieci i m?odzie? zwiedzi?y m.in.: Bazylik? Katedraln?, Pa?ac Biskupi, Dzwonnic?, Planetarium, "Wie?? Kopernika", Bram? Po?udniow?, Wie?? Wodn?, Szpital ?w. Ducha oraz port rybacki. Szczeglnymi atrakcjami tej wycieczki by? seans projekcyjny w planetarium pt.:"Wenus i Mars" oraz ponad p?godzinny koncert organowy w Bazylice Katedralnej. Poza tym pobyt we Fromborku dostarczy? uczestnikom wiele innych przyjemnych wra?e? tj. przepi?knych panoramicznych widokw z gotycko-barokowej Dzwonnicy oraz zaspokojenia ciekawo?ci poprzez ?ywy kontakt z esksponatami historycznymi i dzie?ami sztuki. Pogoda dopisa?a, humor jeszcze bardziej ...a bigos smakowa? wyj?tkowo;)(foto-galeria) 
2013.08.24 Po?egnanie wakacji

karaokeZ inicjatywy Pana Piotra Petrykowskiego, g?wnego sponsora spotkania oraz Pani Marii Milewskiej, radnej powiatu bartoszyckiego i cz?onkw Klubu Honorowych Dawcw Krwi im. dr Jana Chilmanowicza w Bartoszycach odby?o si? u nas spotkanie po??czone ze wsplnym grillowaniem, karaoke i wieloma konkursami. Organizatorzy spotkania obdarowali dzieci s?odyczami i upominkami. Wszyscy ciekawie i weso?o sp?dzili?my dzie?, ciesz?c si? ze spotkania i pi?knej pogody. Dzi?kujemy! (foto-galeria) 
Wakacje 2013 ...

PICT0215Wyjazd 1-3 sierpnia 2013 do Bukowiny Tatrza?skiej na krlewski (= czyli najtrudniejszy w Polsce) etap 70. jubileuszowego wy?cigu Tour de Pologne na zaproszenie g?wnego sponsora imprezy - Skandii ?ycie TU S.A.

Co zobaczyli?my/prze?yli?my?
- nocleg w Bukowinie w hotelu z niesamowitym widokiem na Tatry
- prbowanie potraw regionalnych w karczmie gralskiej oraz w wykwintnej restauracji w Bukowinie (kwa?nica, moskal z serem bundz, pstr?g, baranina, oscypek z ?urawin?)
- prbowanie potraw z kuchni w?oskiej i meksyka?skiej: quesadillas, calzone, makarony (pasta) w tym z owocami morza

a przede wszystkim do?wiadczenie na ?ywo i z bliska presti?owego, jedynego w Polsce wy?cigu kolarskiego z cyklu pro-tour. A szczeg?owo:
- prze?ycie na ?ywo i z bliska startu i mety wy?cigu Tour de Pologne dla amatorw
- obserwowanie z tarasu mobilnego Klubu Klienta Skandii przeje?d?aj?cych kolarzy, ekip serwisowych i samochodw s?dziowskich (ca?o?? trasy do przejechania na tym etapie to 192 km 5 rund po ok. 38 km)
- przeja?d?ka w samochodzie dla VIPw po trasie i w trakcie wy?cigu (peleton za nami!) i do?wiadczenie trudw wjazdu (na szcz??cie samochodem) na najwy?sze wzniesienie trasy gr? Gliczarw (na wysoko?? 987 m. n.p.m. na d?ugo?ci 5,5 km z najostrzejszym nachyleniem stoku 21,5% max)
- naszym kierowc? samochodu VIP by? dawny uczestnik Tour de France
- obserwowanie na ?ywo dekoracji zwyci?zcw etapu VI 70. TdP
- poznali?my prezesa Polskiego Zwi?zku Kolarskiego Pana Wac?awa Skarul

Na pami?tk? Przemek i Mateusz otrzymali gad?ety Skandii & Tour de Pologne z limitowanej serii jubileuszowego 70. wy?cigu.

Wra?enia, ktre uda?o si? wydoby? z nich p.Agacie po wy?cigu:
- Jak wam si? podoba?o?
- Bardzo.
- A co wam si? podoba?o najbardziej?
- Wszystko.
Krtko, zwi??le i na temat ;)

Post scriptum:


serdecznie dzi?kujemy Panu Paw?owi Ziemba, Prezesowi Skandii ?ycieza umo?liwienie naszym wychowankom udzia?u w tak presti?owej impreziei za ?yczliwo?? jak? nas obdarzy? a Pani Agacie Romanowskiej ze Skandii ?ycieza opiek? i po?wi?cony czas,wielk? serdeczno?? i nieocenione towarzystwow trakcie ca?ego pobytu.
Z ca?ego serca dzi?kujemy:)

kolarztaras


obraz 019
Dzi?ki wsparciu finansowemu od Pana Jurgena Fischera w?a?ciciela firmy Nova Mazur w Bartoszycach oraz od Pa?stwa Moniki i Marcina Markowskich mogli?my sp?dzi? cz??? wakacji na Helu. Wypoczynek by? bardzo atrakcyjny, pogoda dopisa?a a moc wra?e? wprawi? wszystkich w doskona?y nastrj. Bardzo dzi?kujemy naszym darczy?com za hojno??, ?yczliwo?? i pami?? o nas(foto-galeria)

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 13

Kopiowanie, przenoszenie, powielanie, publikowanie lub rozpowszechnianie wszystkich fotografii w ca?o?ci jak, i rwnie? w poszczeglnych cz??ciach bez pisemnej zgody Dyrektora WPO-W im.J.Korczaka w Bartoszycach - ZABRONIONE