CZUWAJĄ NAD NAMI:

 

Dyrektor mgr Danuta Bill

 Z-ca dyrektora  mgr Danuta Koronkiewicz

WSPIERAJĄ NAS:

 

Psycholog Paula Michmiel

Pedagog Beata Ławrynowicz

Terapeuta Dagmara Grzywnowicz

Prac. Socjalny Lidia Ścibek